Share Code Bot Reaction Auto Facebook v1.1.4

 


 GIỚI THIỆU

Soucre Code gồm có tính năng

  • Reaction
  • Comment
  • Giao diện đẹp mắt

DEMO

1. Home

2. Cài đặt


HƯỠNG DẪN

Config csdl tại config/DB.config.php.
Chạy đường dẫn domaincuaban/cron/ để chạy bot.
Cron 1 phút hoặc 5 phút đều được tùy anh em.Nguồn: Hồng Phúc

You may like these posts

0 Comments

  1. Để chèn mã hay sử dụng: <i rel="pre">code_here</i>
  2. Để chèn một trích dẫn, hãy sử dụng: <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. chèn ảnh, hãy sử dụng: <i rel="image">url_image_here</i>
Để lại bình luận theo chủ đề của bài viết, bình luận có Liên kết sẽ không được hiển thị.
Quản trị viên và tác giả blog có quyền hiển thị, xóa, đánh dấu spam, trên các nhận xét đã đăng
data-ad-format="link"