Widget Comments Blogger/Blogspot Đơn Giản Và Chuyên Nghiệp


 Bài viết này mình sẽ gửi tới anh em cách tạo Widget comments gần đây cho Blogger/Blogspot cực kì đơn giản và trông rất bắt mắt nè

Để có thể chèn được Widget các bạn cần phải vào Bố Cục -> Chọn thêm HTML/Javascript sau đó các bạn chèn mã code dưới đây vào và lưu lại<h3 class="heading">
Comments
</h3>
<script type="text/javascript">
var a_rc = 6;
var m_rc = false;
var n_rc = true;
var o_rc = 70;
function showrecentcomments(e){for(var r=0;r<a_rc;r++){var t,n=e.feed.entry[r];if(r==e.feed.entry.length)break;for(var i=0;i<n.link.length;i++)if("alternate"==n.link[i].rel){t=n.link[i].href;break}t=t.replace("#","#");var a=t.split("#");a=a[0];var c=a.split("/");c=c[5],c=c.split(".html"),c=c[0];var s=c.replace(/-/g," ");s=s.link(a);var o=n.published.$t,l=(o.substring(0,4),o.substring(5,7)),u=o.substring(8,10),m=new Array;if(m[1]="Jan",m[2]="Feb",m[3]="Mar",m[4]="Apr",m[5]="May",m[6]="Jun",m[7]="Jul",m[8]="Aug",m[9]="Sep",m[10]="Oct",m[11]="Nov",m[12]="Dec","content"in n)var d=n.content.$t;else if("summary"in n)var d=n.summary.$t;else var d="";var v=/<\S[^>]*>/g;if(d=d.replace(v,""),document.write('<div class="rcw-comments">'),1==m_rc&&document.write("On "+m[parseInt(l,10)]+" "+u+" "),document.write('<span class="author-rc"><a href="'+t+'">'+n.author[0].name.$t+"</a></span>"),1==n_rc&&document.write(" :"),0==o_rc)document.write("</div>");else if(document.write(""),d.length<o_rc)document.write("<span>"),document.write(d),document.write("&#8221;</span></div>");else{document.write("<span>"),d=d.substring(0,o_rc);var w=d.lastIndexOf(" ");d=d.substring(0,w),document.write(d+"&hellip;&#8221;</span></div>"),document.write("")}}}
</script><script src=https://www.quangsangit.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showrecentcomments></script>
<style type="text/css">
.rcw-comments a {
  text-transform: capitalize;
  color: #686666;
}
span.author-rc {
  font-weight: 500;
}
.rcw-comments {padding: 10px 0;}
</style>
Trong đó bạn cần sửa đường dẫn https://www.quangsangit.com thành đường dẫn trang web của bạn. Vậy là xong. Chúc bạn thành công

You may like these posts

4 Comments

 1. Nguyễn Lâm Blog
  https://www.bongowiki.xyz/2020/09/create-404-error-page.html
  đó :v
  • Nguyễn Quang Sáng
   2 trang copy của nhau giờ đặt nguồn của trang còn lại. haiz vc
  • Nguyễn Lâm Blog
   Sửa rùi ớ :v
 2. Tô Khắc Giáp
  hay
 1. Để chèn mã hay sử dụng: <i rel="pre">code_here</i>
 2. Để chèn một trích dẫn, hãy sử dụng: <b rel="quote">your_qoute</b>
 3. chèn ảnh, hãy sử dụng: <i rel="image">url_image_here</i>
Để lại bình luận theo chủ đề của bài viết, bình luận có Liên kết sẽ không được hiển thị.
Quản trị viên và tác giả blog có quyền hiển thị, xóa, đánh dấu spam, trên các nhận xét đã đăng
data-ad-format="link"