Share Code ThueCodeWeb.Net Của Đạt Light

Hình ảnh ngoài trang chủHình ảnh trong Admin CPCấu Hình:


Các bạn cấu hình theo đường dẫn sau:
app -> include -> config

Trong đó: 

- database.php :

$server = 'Địa chỉ sever';
$user = 'Tên user';
$pass = 'Mật khẩu';
$db = 'Tên database';

- napthe.php :

$url = 'https://thesieure.com/chargingws/v2'; // Để nguyên
$partner_id = '6240348951'; // ID tài khoản của bản
$sign = '76dd9f75ad56a2a0b99157c5f0fcc305'; // Khóa bảo mật

Download Source dưới đây:


You may like these posts

0 Comments

  1. Để chèn mã hay sử dụng: <i rel="pre">code_here</i>
  2. Để chèn một trích dẫn, hãy sử dụng: <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. chèn ảnh, hãy sử dụng: <i rel="image">url_image_here</i>
Để lại bình luận theo chủ đề của bài viết, bình luận có Liên kết sẽ không được hiển thị.
Quản trị viên và tác giả blog có quyền hiển thị, xóa, đánh dấu spam, trên các nhận xét đã đăng
data-ad-format="link"