Khắc Phục Lỗi Tiếng Việt Ở Mục Lục Template Median UI v1.3


Mô Tả

 Có vẻ như có rất nhiều các bạn sử dụng giao diện Median UI v1.3 và gặp trường hợp lỗi Mục Lục khi sử dụng tiếng việt đúng không ạ?

Thì trong bài viết này mình sẽ hưỡng dẫn anh em cách khắc phục trường hợp này nhé.


Khắc Phục

Các bạn dòng code dưới đây
<script>/*<![CDATA[*/ function medianTOC(){var a=1,b=0,c=""; document.getElementById("post-body").innerHTML=document.getElementById("post-body").innerHTML.replace(/<h([\d]).*?>(\n.*?|.*?)<\/h([\d]).*?>/gi,function(d,e,f,g){return e!=g?d:(e>a?c+=new Array(e-a+1).join("<ol class='point"+a+"'>"):e<a&&(c+=new Array(a-e+1).join("</ol></li>")),b+=1,c+='<li><a href="#'+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"")+'" title="'+f+'">'+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ")+"</a>",a=parseInt(e),"<h"+e+" id='"+f.replace(/[^a-z0-9]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"")+"'>"+f+"</h"+g+">")}),a&&(c+=new Array(a+1).join("</ol>")),document.getElementById("post-tocContent").innerHTML+=c} /*]]>*/</script>

Và thay nó thành

<script>/*<![CDATA[*/ function medianTOC(){var a=1,b=0,c=""; document.getElementById("post-body").innerHTML=document.getElementById("post-body").innerHTML.replace(/<h([\d]).*?>(\n.*?|.*?)<\/h([\d]).*?>/gi,function(d,e,f,g){return e!=g?d:(e>a?c+=new Array(e-a+1).join("<ol class='point"+a+"'>"):e<a&&(c+=new Array(a-e+1).join("</ol></li>")),b+=1,c+='<li><a href="#'+f.replace(/[^a-z]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"_")+'" title="'+f+'">'+f+"</a>",a=parseInt(e),"<h"+e+" id='"+f.replace(/[^a-z]/gi," ").trim().replace(/\s/g,"_")+"'>"+f+"</h"+g+">")}),a&&(c+=new Array(a+1).join("</ol>")),document.getElementById("post-tocContent").innerHTML+=c} /*]]>*/</script>

Sau đó lưu lại và ra kiểm tra

You may like these posts

0 Comments

  1. Để chèn mã hay sử dụng: <i rel="pre">code_here</i>
  2. Để chèn một trích dẫn, hãy sử dụng: <b rel="quote">your_qoute</b>
  3. chèn ảnh, hãy sử dụng: <i rel="image">url_image_here</i>
Để lại bình luận theo chủ đề của bài viết, bình luận có Liên kết sẽ không được hiển thị.
Quản trị viên và tác giả blog có quyền hiển thị, xóa, đánh dấu spam, trên các nhận xét đã đăng
data-ad-format="link"