Hưỡng Dẫn Thay Đổi Kích Thước Quảng Cáo Adsense


Thường các bạn chèn mã quảng cáo của Adsense thì nó có kích thước không phù hợp với blog của bạn có khi lớn, khi nhỏ làm ảnh hưởng tới bộ cục cũng như thẩm mĩ của blog.

Cách bạn chỉ cần thay đổi mã Adsense quảng cáo của bạn bằng đoạn mã dưới đây.<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
<ins class="adsbygoogle"
     style="display:inline-block;width:780px;height:80px"
     data-ad-client="ca-pub-2xxxxxxxxxxx"
     data-ad-slot="5xxxxxx"></ins>
<script>
     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Ghi chú: Tùy chỉnh thông số được tô màu cho phù hợp
[ ca-pub-2xxxxxxxxxxx ]: Thay đổi bằng mã quảng cáo của bạn
[ 5xxxxxx ]: Mã thích ứng quảng cáo
[ width: 780px; ]: Kích thước chiều rộng
[ height: 80px; ]: Kích thước chiều cao

Khuyết điểm: Số quảng cáo sẽ hiển thị ít hơn so với kích thước thích ứng của Adsense

Vậy là xong rồi đó

-----------------------------------