Hưỡng Dẫn Lấy Link Download Trực Tiếp Từ Drive Không Qua Trang Tải XuốngThông thường các bạn lấy link download để chia sẻ file thì lúc người khác truy cập vào thì sẽ chuyển hướng sang trang download của Drive làm tốn thời gian của người xem đúng không ạ.

Thì sau đây mình sẽ hưỡng dẫn tới các bạn một cách loạt bỏ trang download của Drive nha.


Khi các bạn lấy link chia sẻ thì nó sẽ có dạng: 

https://drive.google.com/file/d/id_file/view?usp=sharing

Thì các bạn chỉ cần thay thế nó thành

https://drive.google.com/uc?export=download&id=id_file

Trong đó id_file là ID của file đó nó nằm ở sau chữ d trong đường dẫn-----------------------------------