Hưỡng Dẫn Trích Xuất Dữ Liệu JSON Từ Liên Kết Đính Kèm


Nếu ai đã từng lấy dữ liệu của templateify, bạn sẽ thấy json này rất quen. Thủ thuật này sẽ biến blogspot của bạn thực sự chuyên nghiệp không khác gì các nền tảng khác. Hãy cùng đọc bài ngay nào!

Bật Liên Kết Đính Kèm

Để bật liên kết đính kèm các bạn vào Cài đặt - Khác - Liên kết đính kèm - Có


Cách Sử Dụng

Khi đã bật liên kết đính kèm thì khi viết bài bên cạnh thành Sidebar sẽ có một mục có tên là Liên kết chúng ta nhấn vào sẽ ra một mục Liên kết đính kèm

Trong đó:
 • Ô đầu tiên ( Thêm liên kết ) các bạn bắt buộc phải nhập 1 link tùy ý (tùy theo cách cài đặt)
 • Ô thứ hai ( Thêm loại mime ) các bạn nhập nội dung bất kì. Ở bài này sẽ hướng dẫn các bạn nhập json.

Tạo 1 Đoạn JSON

Đầu tiên bạn tạo 1 đoạn code JSON chứa tất cả các dữ liệu mà bạn muốn như sau:
{
  price: "100.000đ",
  demo: "https://quangsangit.com",
  download: "https://quangsangit.com/p/safelink.html",
  sales: "16"
}
Sau đó copy và dán vào ô thêm loại mime

Xuất Dữ Liệu Từ JSON Ra

Để truy xuất dữ liệu json ra, chúng ta sẽ sử dụng <b:with>

<b:loop values='data:post.enclosures' var='enclosure' index='i'>
<b:if cond='data:i == 0'>
 <a expr:href='data:enclosure.url'>Liên kết</a> <!-- Liên kết ở trên loại mime -->

 <b:with expr:value='data:enclosure.mimeType' var='option'>
  Số lượng bán: <b:eval expr='data:option.sales'/> <!-- Trích xuất thông tin sales -->
  <b:eval expr='data:option.price'/> <!-- Trích xuất thông tin price -->
  <a expr:href='data:option.download'>Download</a> <!-- Trích xuất thông tin download thành 1 link -->
 </b:with>
</b:if>
</b:loop>
Các bạn chèn đoạn code dưới đây vào nơi cần hiển thị nằm trong widget Blog1

Khi render ra chúng ta sẽ được :


<a href='https://www.quangsangit.com'>Liên kết</a>
Số lượng bán: 16
100.000đ
<a href='https://quangsangit.com/p/safelink.html'>Download</a>

Tổng Kết


Cách này rất thích hợp cho các bạn làm giao diện bán template hoặc chia sẻ ứng dụng cực hay đó nha

-----------------------------------