Thêm Widget Covid-19 Cho Blogger

Sau đây mình sẽ chia sẻ cho anh em cách thêm widget Covid-19 cho Blogger.


Widget này được cập nhật liên tục, mình có tùy biết chút xíu so với 

Widget gốc và không linh tinh luyên thuyên nữa đây là các thêm Widget ạ

Các bạn thêm Widget mới và nhúng đoạn dưới đây vào. Sau đó lưu lại

1. Light Mode

<iframe src="https://agict.github.io/covid-19/index.html" 
 frameborder="0" scrolling="no"
 width="400" height="170">
</iframe>
2.Dark Mode
<iframe src="https://agict.github.io/covid-19/index-dark.html" 
 frameborder="0" scrolling="no"
 width="400" height="170">
</iframe>
Chúc các bạn thành công

-----------------------------------