Chia Sẻ Bộ Meta SEO Chuẩn Cho Blogspot - Blogger


Với bộ Meta mình sẽ chia sẻ cho các bạn dưới đây sẽ đảm bảo số điểm SEO của các bạn khi kiểm tra sẽ từ 90 - 100 điểm.

Vậy thì thẻ Meta quan trọng như thế nào?

Thẻ Meta website có thể gây ảnh hưởng đến xếp hạng vị trí trang web của bạn và cách người dùng xem trang web của bạn trong kết quả tìm kiếm.
Và dưới đây là bộ Meta các bạn chỉ cần copy và dán vào trong thẻ <head></head> là được. Và tinh chỉnh lại những phần mình to màu xanh nha
<!-- Blog Title -->
 <b:if cond='data:view.isError'><title>Error 404: Page Not Found</title></b:if> 
 <b:if cond='data:view.isHomepage'><title><data:blog.pageTitle/></title></b:if>
 <b:if cond='!data:view.isMultipleItems'><title><data:blog.pageName/></title></b:if>
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <b:if cond='data:view.search.query'><title>Search : <data:view.search.query/></title></b:if>
  <b:if cond='data:view.search.label'><title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title></b:if>
  <b:if cond='data:view.isArchive'><title>Blog Archive in : <data:blog.pageName/></title></b:if>
  <b:if cond='data:view.search and !data:view.search.label and !data:view.search.query and !data:view.isArchive'><title>Blog : <data:blog.title/></title></b:if>
 </b:if>

 <!-- Meta Title -->
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
 <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:title'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageTitle' property='og:image:alt'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:title'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageTitle' name='twitter:image:alt'/>
 <b:else/>
 <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:title'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageName' property='og:image:alt'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:title'/>
 <meta expr:content='data:blog.pageName' name='twitter:image:alt'/>
 </b:if>
 <meta expr:content='data:blog.title' property='og:site_name'/>

 <!-- Meta Image -->
 <b:if cond='data:blog.postImageUrl'>
  <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' property='og:image'/>
  <b:else/>
  <b:if cond='data:blog.postImageThumbnailUrl'>
   <meta expr:content='data:blog.postThumbnailUrl' property='og:image'/>
   <b:else/>
   <meta content='logo-blog.png' property='og:image'/>
  </b:if>
 </b:if>
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
  <meta content='logo-blog.png' name='twitter:image'/>
  <b:else/>
  <meta expr:content='data:blog.postImageUrl' name='twitter:image'/>
 </b:if>
 <b:if cond='data:view.isPost'>
  <link expr:href='resizeImage(data:blog.postImageUrl, 700)' rel='image_src'/>
 </b:if>

 <!-- Meta Description -->
 <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='description'/>
 <b:if cond='data:blog.metaDescription'>
  <meta expr:content='data:blog.metaDescription' property='og:description'/>
  <b:else/>
  <meta expr:content='data:post.snippet' property='og:description'/>
 </b:if>
 <meta expr:content='data:blog.metaDescription' name='twitter:description'/>

 <!-- Meta Keywords -->
 <meta expr:content='data:blog.title + ", " + data:blog.pageName' name='keywords'/>
 <meta expr:content='data:blog.title' property='article:tag'/>

 <!-- Meta Link -->
 <link expr:href='data:blog.url' rel='canonical'/>
 <link expr:href='data:blog.url' hreflang='x-default' rel='alternate'/>
 <meta expr:content='data:blog.canonicalUrl' property='og:url'/>

 <!-- Meta Owner -->
 <meta content='Nguyen Van A' name='Author'/>
 <link href='https://www.facebook.com/userfb' rel='me'/> 
 <link href='https://www.facebook.com/userfb' rel='author'/> 
 <link href='https://www.facebook.com/linkFanspage' rel='publisher'/> 
 <meta content='000000000000999' property='fb:admins'/> 
 <meta content='000000000000999' property='fb:pages'/> 
 <meta content='00000000000099988' property='fb:app_id'/>
 <meta content='https://www.facebook.com/000000000000999' property='article:author'/> 
 <meta content='https://www.facebook.com/000000000000999' property='article:publisher'/> 
 <meta content='@akun.twitter' name='twitter:site'/>
 <meta content='@akun.twitter' name='twitter:creator'/>
 <meta expr:content='data:blog.title' name='copyright'/>

 <!-- Meta Icon -->
 <link expr:href='data:blog.homepageUrl + "favicon.ico"' rel='icon' type='image/x-icon'/>
 <link href='.../s300/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon'/>
 <link href='.../s57/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='57x57'/>
 <link href='.../s72/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='72x72'/>
 <link href='.../s76/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='76x76'/>
 <link href='.../s114/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='114x114'/>
 <link href='.../s120/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='120x120'/>
 <link href='.../s144/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='144x144'/>
 <link href='.../s152/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='152x152'/>
 <link href='.../s180/logo-blog.png' rel='apple-touch-icon' sizes='180x180'/>

 <!-- Meta Theme Color -->
 <meta content='#fff' name='theme-color'/>
 <meta content='#fff' name='msapplication-navbutton-color'/>
 <meta content='#fff' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
 <meta content='yes' name='apple-mobile-web-app-capable'/>

 <!-- Meta Blogger Rss -->
 <meta content='blogger' name='generator'/>
 <link href='https://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
 <link expr:href='data:blog.url' rel='openid.delegate'/>
 <link expr:href='data:blog.homepageUrl + "feeds/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " - Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
 <link expr:href='"//www.blogger.com/feeds/" + data:blog.blogId + "/posts/default"' expr:title='data:blog.title + " - Atom"' rel='alternate' type='application/atom+xml'/>
 <link expr:href='data:blog.homepageUrl + "feeds/posts/default?alt=rss"' expr:title='data:blog.title + " - RSS"' rel='alternate' type='application/rss+xml'/>

 <!-- Meta Open Graph -->
 <meta content='article' property='og:type'/>
 <meta content='id_ID' property='og:locale'/>
 <meta content='en_US' property='og:locale:alternate'/>
 <meta content='en_GB' property='og:locale:alternate'/>
 <meta content='summary_large_image' name='twitter:card'/>

 <!-- Meta Robots Search -->
 <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=5.0' name='viewport'/>
 <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
 <meta content='all-language' http-equiv='Content-Language'/>
 <meta content='IE=Edge' http-equiv='X-UA-Compatible'/>
 <meta content='Viet nam' name='geo.placename'/>
 <meta content='id' name='geo.country'/>
 <meta content='ID-BT' name='geo.region'/>
 <meta content='id' name='language'/>
 <meta content='global' name='target'/>
 <meta content='global' name='distribution'/>
 <meta content='general' name='rating'/>
 <meta content='1 days' name='revisit-after'/>
 <meta content='true' name='MSSmartTagsPreventParsing'/>
 <meta content='index, follow' name='googlebot'/>
 <meta content='follow, all' name='Googlebot-Image'/>
 <meta content='follow, all' name='msnbot'/>
 <meta content='follow, all' name='Slurp'/>
 <meta content='follow, all' name='ZyBorg'/>
 <meta content='follow, all' name='Scooter'/>
 <meta content='all' name='spiders'/>
 <meta content='all' name='WEBCRAWLERS'/>

 <!-- Owner Sife Verification -->
 <meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx_g' name='google-site-verification'/>
 <meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx' name='msvalidate.01'/>
 <meta content='xxxxxxxxxxxxxxxxx' name='p:domain_verify'/>
 <meta content='xxxx_xxxxx-xxxxxxx' name='majestic-site-verification'/>

You may like these posts

11 Comments

 1. EVN CPC QB
  Không biết thế nào, nhưng a cứ đặt đây 1 chấm xem thế nào

  29/08/20 via HungCoder.Com
  • Nguyễn Quang Sáng
   :(| đi cmt dạo đây mà
  • Hùng Coder ™
   Dạo dì tâm này e :)) 4.0 r mà :))
  • Nguyễn Quang Sáng
   4.0 vẫn dạo được mà anh ^^
 2. andriekrist5
  Looks like your blog lacks the auto-translate meta tag in the browser.

  It's a shame if there are people who visit your blog but the language is different. I think the meta tag is very important, especially the articles you make are very interesting and good. thank you
  • Nguyễn Quang Sáng
   specifically what meta tag is it?
 3. Anh Trai Nắng
  good good
 4. বঙ্গ উইকি
  I need your template which used in this website. 🙁
  • Nguyễn Quang Sáng
   This version cannot be shared. You can buy back from
 5. Lan Khuê
  bạn Sáng cho mình liên kết với
  • Nguyễn Quang Sáng
   Địa chỉ của bạn là gì
 1. Để chèn mã hay sử dụng: <i rel="pre">code_here</i>
 2. Để chèn một trích dẫn, hãy sử dụng: <b rel="quote">your_qoute</b>
 3. chèn ảnh, hãy sử dụng: <i rel="image">url_image_here</i>
Để lại bình luận theo chủ đề của bài viết, bình luận có Liên kết sẽ không được hiển thị.
Quản trị viên và tác giả blog có quyền hiển thị, xóa, đánh dấu spam, trên các nhận xét đã đăng
data-ad-format="link"