Chia Sẻ API Corona của Kênh14Chắc ắt hẳn mọi người đều biết tới Kênh 14 và tiện ích Corona của họ, các bạn đang tìm kiếm API của tiện ích đó nhưng không hề có trên mạng hoặc admin Kênh 14 không cho thì sau đây Quang Sáng IT chấm Com sẽ chia sẻ cho bạn nguồn của API này. Nhớ cho một share nhé :)))

https://urlscan.io/responses/dafcb5084d8bc45f2dd6d4d397633bc514252be06dcdb6d53fb486f216f1f897/


Các bạn có thể cài đặt extensions này để dễ dàng xem cấu trúc Json hơn: JSON Formatter

-----------------------------------