Cap dành cho con trai #2

Nếu sau này cuộc tình mình dang dở
Thỉnh thoảng mời nhau bát phở được không em?

Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ
Chơi không học vừa khỏe vừa vui

Nếu mà không định yêu đương
Xin em đừng thả thương thương nữa nè!

Có không giữ, mất tiếc ghê

Mấy đời bánh đúc có sương
Mấy đời mới nhậu sương sương đã về

Làm trai cho đáng nên trai
Đã yêu là phải một vài ba em.

Yêu nhau tặng nước sát trùng
Yêu thêm chút nữa tặng thùng khẩu trang

Tóc em dài em cài hoa bí
Miệng em cười như ngựa hí trường đua

Họ đồn anh là đồ ba phải
Phải ăn, phải ngủ, phải yêu em!!!

Cứ rong chơi cho hết đời trai trẻ
Rồi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô...!

Dẫu biết rằng đường đời nhiều sỏi đá
Chỉ mong rằng vấp ngã vẫn còn răng

Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục cũng là cái ao

-----------------------------------